ANNOUNCEMENT
Bulan July Rebate Harian Setinggi MYR188! Bulan Keemasan, Peluang Keemasan, Random JP runtuh, Angpao Runtuh, Runtuh di WIN22!
Boost Your Credit

Boost Your Credit

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Setiap ahli WIN22 dengan akaun WIN22 yang sah layak menuntut promosi ini 1 (SATU) kali dalam sehari sahaja.
 • Bonus istimewa ini sah dari 16 Mac 2020 hingga 16 April 2020.
 • Bonus hanya boleh dituntut selepas 12 pagi hari berikutnya.
 • Ahli WIN22 perlu membuat deposit minima sekurang-kurangnya MYR 500 dalam sehari untuk menuntut bonus tersebut.
 • Ahli WIN22 boleh membuat deposit harian pada mana-mana permainan untuk kelayakan untuk menuntut bonus.
 • Pilihan Bonus:
  • Deposit Harian MYR 500, dapatkan bonus sebanyak MYR 18.
  • Deposit Harian MYR 1000, dapatkan bonus sebanyak MYR 38.
  • Deposit Harian MYR 1888, dapatkan bonus sebanyak MYR 88.
 • Jumlah bonus perlu dikalikan dengan 2 kali turnover sebelum pengeluaran atau pemindahan dapat dilakukan.
 • Contoh Pengiraan:
  • i. Bonus = RM88
  • ii. Syarat Minima Pengeluaran = RM88 x 2 = RM176
 • Hanya pertaruhan dalam permainan slot akan diambil kira dalam pengiraan rollover dan segala pertaruhan permainan lain daripada permainan slot akan dikecualikan dalam pengiraan rollover.
 • Sebarang akaun duplikasi dan pertaruhan yang tidak normal didapati, kelayakan promosi tersebut akan dibatalkan.
 • Setiap ahli WIN22 hanya dibenarkan memiliki satu akaun sahaja. Jika mendapati ahli mempunyai lebih daripada satu akaun di WIN22, (Jika ahli ingin membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT), WIN22 mempunyai hak untuk menutup akaun tersebut dan kredit dalam akaun akan dibekukan.
 • Promosi ini tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • WIN22 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • WIN22 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • WIN22 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

CONTACT US

 • WHATSAPP: CLICK HERE
 • WECHAT: win22club
 • LINE: WIN22_WIN22
 • KAKAOTALK: WIN22CLUB

FOLLOW US

BACK TO TOP